GÓI DỊCH VỤ ĐĂNG TUYỂN DỤNG

PK 1

1

tin tuyển dụng

 

490,000 VND

Đặt hàng
PK 3

3

tin tuyển dụng

(Giảm giá 20%)

1.176,000 VND

Đặt hàng
PK 5

5

tin tuyển dụng

(Giảm giá 25%)

1,837,500 VND

Đặt hàng
GÓI TƯ CHỌN

tin tuyển dụng

 

 

 

Note
- Thông tin tuyển dụng được hiển thị trong vòng 30 ngày
- Mức giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Tìm Hồ Sơ

Chỉ từ 1.500 VNĐ cho mỗi hồ sơ

RSw
Thời hạn: 2 tuần
Số lượng CV mở xem: 500
Giá chính thức: 500,000 VND
Giảm giá: 0 %
Giá ưu đãi: 500,000 VND
Tiết kiệm: 0 VND
Đặt hàng
RS 1
Thời hạn: 1 tháng
Số lượng CV mở xem: 1,000
Giá chính thức: 1,000,000 VND
Giảm giá: 15 %
Giá ưu đãi: 850,000 VND
Tiết kiệm: 150,000 VND
Đặt hàng
RS 3
Thời hạn: 3 tháng
Số lượng CV mở xem: 3,500
Giá chính thức: 3,000,000 VND
Giảm giá: 25 %
Giá ưu đãi: 2,250,000 VND
Tiết kiệm: 750,000 VND
Đặt hàng
RS 6
Thời hạn: 6 tháng
Số lượng CV mở xem: 6,000
Giá chính thức: 6,000,000 VND
Giảm giá: 35 %
Giá ưu đãi: 3,900,000 VND
Tiết kiệm: 2.100.000 VND
Đặt hàng

Ghi chú: Mức giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Quảng Cáo Banner

Liên kết nội bộ

BI 1
Banner phải trên trang kết quả tìm kiếm
Kích thước (rộng x cao): 180 x 250 pixel
Giá : 3,300,000 VND/tháng
BI 2
Đăng logo trên trang chủ
Kích thước (rộng x cao): 169 x 120 pixel
Giá : 2,200,000 VND/tháng
BI 3
Banner đầu trang chủ
Kích thước (rộng x cao): 1000 x 389 pixel
Giá : 3,900,000 VND/tuần

 

Liên kết bên ngoài

BE 1
Banner phải trên trang kết quả tìm kiếm
Kích thước (rộng x cao): 180 x 250 pixel
Giá : 4,900,000 VND/tháng
BE 2
Đăng logo trên trang chủ
Kích thước (rộng x cao): 169 x 129 pixel
Giá : 3,300,000 VND/month
BE 3
Banner đầu trang chủ
Kích thước (rộng x cao): 1000 x 389 pixel
Giá : 5,900,000 VND/week

Ghi chú:
- Liên kết nội bộ: Logo hoặc banner được liên kết với quảng cáo tuyển dụng
- Liên kết bên ngoài: Logo hoặc banner được liên kết đến trang web của bạn
- Mức giá trên chưa bao gồm 10% VAT