CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để sử dụng Nhanvienbanhang.vn, bạn phải đồng ý với các quy định chính sách được mô tả trong bản cam kết này.

 

Thu thập và lưu giữ thông tin

Để sử dụng các chức năng của trang web, Nhanvienbanhang.vn có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, thông tin liên lạc, và bất kỳ thông tin khác có thể xác định danh tính của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn e-mail hoặc thông báo khác về những cập nhật tại trang web Nhanvienbanhang.vn. Nội dung và tần suất của các thư này sẽ thay đổi tùy theo thông tin chúng tôi có về bạn hoặc do bạn tùy chỉnh. Tại thời điểm đăng ký, bạn có thể tùy chọn nhận bản tin từ Nhanvienbanhang.vn liên quan đến chủ đề mà bạn quan tâm chẳng hạn như tư vấn quản lý nghề nghiệp .

 

Hồ sơ cá nhân

Nhanvienbanhang.vn là một trang web về tuyển dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn về việc lưu hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách để làm điều này:

1. Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nhưng sẽ không hiển thị cho nhà tuyển dụng. Điều này có nghĩa là bạn có quyền sử dụng nó để tìm công việc trực tuyến phù hợp, nhưng nhà tuyển dụng sẽ không có quyền truy cập để tìm kiếm hồ sơ của bạn thông qua cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

2. Nếu bạn chọn hình thức cho phép tìm kiếm, điều này có nghĩa là tất cả các bên có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hồ sơ ứng viên của chúng tôi, đồng nghĩa với việc có quyền truy cập hồ sơ của bạn.

 

Sử Dụng Cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối tất cả những cookie nếu bạn muốn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thiết lập của cookie, tuy nhiên, điều này có thể cản trở đến hiệu quả và có tác động tiêu cực đến trải nghiệm của bạn trên trang web Nhanvienbanhang.vn.

 

Trường hợp tiết lộ thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân, lịch sử sử dụng trang web Nhanvienbanhang.vn trừ trường hợp quy định dưới đây:

1. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba khi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như các mối quan tâm và sở thích mà bạn đã thể hiện) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba.

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện chức năng đại diện cho chúng tôi. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, và cung cấp các dịch vụ khách hàng. Những công ty và cá nhân sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện chức năng của mình, nhưng họ không có quyền chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu về mặt pháp lý bởi cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ quyền lợi của Findjobs.vn; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin này cho một bên thứ ba khi có sự thay đổi cơ cấu công ty.

Nhanvienbanhang.vn cũng có thể chia sẻ số liệu về khách ghé thăm mỗi trang web (ví dụ, số lượng truy cập Nhanvienbanhang.vn) với khách hàng, đối tác và các bên thứ ba khác để họ có thể phân loại đối tượng truy cập trang web Nhanvienbanhang.vn và cách họ sử dụng trang web.

 

Thay đổi hệ thống bảo mật

Chính sách bảo mật của Nhanvienbanhang.vn có thể được thay đổi mà không thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về Bảo mật thông tin của Nhanvienbanhang.vn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại contact@Nhanvienbanhang.vn bất cứ lúc nào.